Üniversite Kamu Sanayi İşbirliği Birimi

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi, üniversitemizde üretilen bilginin çeşitli işbirlikleri, eğitim-öğretim faaliyetleri ile sanayiye aktarılması, bu süreçte çeşitli kamusal desteklerin sağlanması ve kullanılması adına çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda birimimiz,

  • İş geliştirme birimleri ve sanayiden gelecek talepler doğrultusunda eşleştirme faaliyetleri kapsamında üniversite-sanayi iş birlikleri kurulması,
  • Ulusal ve ulusalarası fonlarla desteklenmiş projelerle, ihtiyaç ve çözüm odaklı, süreli üniversite-sanayi iş birliklerinin oluşturulması,
  • Kurumsal nitelikli, çoklu projeler içeren üniversite-sanayi ve kamu-üniversite-sanayi iş birliklerinin kurulması,
  • Eğitim programları ve genç girişim projeleri kapsamında üniversite-sanayi iş birliklerinin oluşturulması gibi alanlarda hizmet vermektedir.