Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

Üniversitelerde fikri mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek proje ve çalışmaların belirlenmesi, fikri mülkiyet yönetimi çerçevesinde gizlilik, know-how, tescil vb. kararların Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Komisyonunda alınması, faydalı model, patent, tasarım, coğrafi işaretler (mahreç, menşe ve geleneksel ürün adı), entegre devre topoğrafyası ve marka gibi tescil işlemleri, fikri mülkiyetin pazarlanması, lisanslanması ve kullanıcıya/müşteriye kullanım bilgisinin aktarılması ile ilgili işlemlerin koordinasyonu bu birim tarafından yapılacaktır.