Proje Geliştirme ve Proje Yönetimi Birimi

Proje Geliştirme Birimi, üniversitemizde bilimsel araştırma projeleri ve sanayi projeleri hazırlama, başvuru, yönetim süreçlerinde faaliyetlerde bulunarak, üniversitemizin ulusal ve uluslararası düzeydeki araştırma ve teknoloji gelişim sürecine katkısını artırma amaçlı çalışmalarını yürütmektedir. Bu kapsamda birimimiz araştırmacılara,

  • Ulusal ve uluslararası fon ve hibe programların takibi, araştırmacılara duyurulması ve bilgilendirme yapılması
  • Ulusal ve uluslararası hibe programlarına sunulacak proje önerilerinin hazırlanma ve başvuru sürecinde destek verilmesi,
  • Kabul edilen projelerin sözleşme süreçlerinde gerekli imza ve onayların alınarak ilgili kuruma ulaştırılmasının sağlanması
  • Projelerin yürütülmesi ve raporlanması aşamalarında destek verilmesi,
  • Fon veren kurumlar ile araştırmacılar arasında güncel bilgi akışını sağlama hizmetlerini vermektedir.