Girişimcilik ve Ticarileştirme Birimi

Girişimcilik ve Ticarileştirme Birimi, yeni iş fikirlerinin ticarileşmesi ve ticarileştikten sonra büyümesi süreçlerinde, girişimcilik ve inovasyon üzerine destek hizmetleri sunmaktadır. Ticari Girişimciliğin yanı sıra Sosyal Girişimcilik ekosisteminin gelişim sürecine katkı sağlayacak çalışmalar yürütmektedir.

Bu kapsamda birimimiz,

  • Girişimcilik konusunda girişimcilerin, akademisyenlerin ve öğrencilerin bilgi sahibi olmalarının sağlanması, üniversitemizde girişimcilik kültürünün arttırılması ve yaygınlaştırılması
  • Girişimcilere, akademisyenlere ve öğrencilere iş fikirlerinin ticarileştirilmesi için teşvik ve destekler hakkında bilgilendirme toplantıları ve eğitimler düzenlenmesi
  • Girişimcilerin projelerinin ticarileşebilmesi için: fon ve çekirdek sermayeye erişim imkânlarının tanıtılması
  • Girişimcilere, akademisyenlere ve öğrencilere Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (Teknoparklarda) şirket kurma süreçlerine destek verilmesi

Ulusal ve uluslararası girişimcilik alanında açılan destek programları, proje pazarları, iş fikri yarışmaları hakkında farkındalık oluşturulması konularında katkı vermektedir.