Kuruluş Bilgisi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, 07.12.2017 tarihli ve 30263 sayılı Resmi Gazetede yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği"ne göre  17.06.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulunda alınan karar doğrultusunda kurulmuştur.