Çalışma İlkeleri

Çankırı Karatekin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin temel çalışma ilkeleri,

  • Paydaşlarla sağlıklı ve etkili iletişimler kurarak güçlü bir koordinasyon sağlamayı,
  • Üniversitenin farklı disiplinlerde uzmanlaşmış akademik kadrosunu çok disiplinli ve disiplinler arası projeler ve işbirliklerine yönlendirmeyi,
  • Inovasyon ekosisteminde yer alan paydaşların koordinasyonunu sağlayarak maliyet etkin, katma değeri yüksek projelerin ortaya çıkmasına olanak sağlamayı,
  • Yürütülen her bir proje ve kurulan her bir işbirliğinde paydaşların yararına etik ve gizlilik unsurlarına üst düzeyde dikkat ederek en iyi çözümler üreten arayüz olmayı kapsamaktadır.