Key Digital Technologies (KDT) 2022 Çağrısı Açıldı!

Ufuk Avrupa Programı kapsamında desteklenen bir ortak girişim olan Anahtar Dijital Teknolojiler (Key Digital Technologies - KDT) Ortak Girişimi’nin 2022 yılı çağrısı açılmıştır. KDT Ortak Girişimi, Avrupa`yı elektronikte teknoloji geliştirmenin ön saflarında tutmak amacıyla 2014 yılında kurulan Elektronik Bileşenler ve Sistemler için Avrupa’nın Liderliği (Electronic Components and Systems for European Leadership - ECSEL) Ortak Girişimi’nin devamı niteliğindedir.

 

Çağrı Kapsamı:

KDT Ortak Girişimi 2022 yılında Araştırma ve İnovasyon Aksiyonu (Research and Innovation Action, RIA) ile İnovasyon Aksiyonu (Innovation Action, IA) olmak üzere 2 farklı aksiyon türünde 2 çağrıya aynı anda çıkmıştır. Aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere IA çağrısında 1 genel 2 odak olmak üzere 3 başlık, RIA çağrısında 1 genel 1 odak olmak üzere 2 başlık olarak 2 çağrıda toplam 5 başlık başvuruya açılmıştır.

 

Aksiyon Türü

Çağrı Kodu

Konu Başlığı

İnovasyon Aksiyonu (Innovation Action, IA)

Call 2022-1 T1

Konu 1: Genel

Call 2022-1 T2

Konu 2: Silikon fotonik için endüstriyel tedarik zinciri

Call 2022-1 T3

Konu 3: Özelleştirilebilir ve etki alanına özgü açık kaynak RISC-V işlemcilerin tasarımı

Araştırma ve İnovasyon Aksiyonu (Research and Innovation Action, RIA)

Call 2022-2 T1

Konu 1: Genel

Call 2022-2 T2

Konu 2: Yeşil Mutabakat hedeflerini destekleyen eko tasarımlı akıllı elektronik sistemler

 

KDT Ortak Girişimi 2022 yılı çağrısı kapsamındaki genel konular için (Call 2022-1 T1 ve Call 2022-2 T1) aşağıda belirtilen 14 araştırma alanında Ar-Ge ve yenilik projelerinin desteklenmesi hedeflenmektedir:

 1. Proses teknolojisi, ekipman, malzeme ve imalat
 2. Bileşenler, modüller ve sistem entegrasyonu
 3. Gömülü yazılım ve ötesi
 4. Sistemler Sistemi (SoS)
 5. Yapay zekâ, uç bilgi işlem ve gelişmiş kontrol
 6. Bağlanırlık
 7. Mimari ve tasarım: yöntemler ve araçlar
 8. Kalite, güvenilirlik ve siber güvenlik
 9. Ulaşım
 10. Enerji
 11. Dijital Endüstri
 12. Sağlık ve refah
 13. Tarımsal gıda ve doğal kaynaklar
 14. Dijital Toplum

Çağrı detaylarına ulaşmak için tıklayınız

Yayınlanma Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi
Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi